Talha Demiral

Talha Demiral (d. 1992, İzmir) İzmir’de yaşıyor ve çalışıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2020’de mezun oldu. Resmi merkeze alarak farklı disiplinlerde çalışan sanatçı, kavramsal yaklaşım ve klasik üslup arasındaki dengeyi yakalamaya çalışıyor. Çoğu zaman kendi çektiği fotoğraflardan yola çıkan Demiral, bazen dramatik bazen ironik bir atmosfer yaratmaktadır. Bugünün küresel kapitalist düzeninde, doğadan tamamen soyutlanmış kentli bireye ve kopmuş insan-doğa bağına odaklanmaktadır. Çeşitli çevre hareketlerine duyarlılık gösteren sanatçı, yaşam biçimini ve gündelik alışkanlıklarını sanatsal bir edim haline dönüştürerek, doğanın bir parçası olma isteği taşır. Bu süreçte, doğa ve insan ilişkisi kapsamında üretim biçimini yaşamsal bir davranış biçimine çevirerek doğayı estetize eder, yeniden yorumlar.

Sanatçının Eserleri

Art Letters

İlgili Haberler

Sergi ve Etkinlikler

2021-Tepenin sonundan sonra

2019- 5. Genç Sanat Günleri Sergisi . Kırmızı Galeri

2019-Darağaç 4 “LÜZUM”

2017-  Bkz. Darağaç

2017- ‘’UZAK’’ ilk kişisel sergi

2016-Turgut Pura Vakfı 35.yıl Resim Yarışması Sergisi

2015- Bir sergi gerçekleşecektir