LVNA

Ayça Su Değirmenci (d. 1998, Denizli) İzmir’de yaşıyor ve çalışıyor. Genç sanatçı Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu. 2023’ten bu yana aynı fakültede yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

“Günümüzde “modern üst insan” olmak için doğal duygularını bastırarak günden güne doğadan ve kendi doğasından, haliyle kendi zihninin doğal bir parçası olan bilinçdışından da koparak, yarattığı personaların arkasına sığındığı, egosuyla (bilinciyle) ve süperegosuyla kendini sürekli frenlediği, ancak bu frenlemeyle duygularının (içgüdülerinin) yok olmadığı aksine bireyin gölge yanının gitgide güçlendiği ve kişisel olarak yıkıcı bir hale geldiği bir durum söz konusu. Kişisel gölgelerin oluşturduğu kolektif gölgenin sebep olduğu savaşların, siyasi ve dini anlaşmazlıkların, toksik endüstrileşmenin ve benzeri yıkıcı unsurların, doğa ve insanlık üstündeki zarar verici etkilerine dikkat çekmeyi hedefliyorum. Bu hedefim doğrultusunda en küçük birim olan kendi bilinçdışımı ve gölgemi çözümlemeye çalışıyorum, Jung’un geliştirdiği “aktif imgeleme” metodunu kullanarak kendi dünyamı ve paylaştığımız dünyayı algılayış şeklimi keşfediyorum. Çalışmalarımda, kendi dünyama ve paylaştığımız dünyaya ait hikâyeleri oluşturduğum karakterlerle anlatıyor olsam da izleyicinin de baktığında kendi dünyasından hikâyeleri bu karakterler üzerinden izleyebileceği bir alan oluşturarak, olayların kişisel ama duyguların evrensel oluşunu yansıtmak istiyorum.”

Ayça Su Değirmenci, Atelier sürecinde ürettiği çalışmalarda, kendi dünyasını keşfetmeye ve aktarmaya devam ederken ortaya çıkacak olan çalışmalarla buluşacak olan izleyicinin de kendini görmesini, anlamasını, neyi neden ve nasıl yaptığını düşünmesini, kendi gölgesiyle yüzleşmesini (yüzleşmese de en azından varlığını fark etmesini) ve kişisel gölgelerin oluşturduğu kolektif gölgenin zararının ancak bireysel değişimden gelen kolektif değişimle önlenebilir olduğunu vurgulamayı hedefliyor.

Seçili sergiler:
Atelier-III, misafir sanatçı programı, The Letter Art Gallery @ Goyahub Corner, İzmir, 2023.
“Sanatla Dayanışma”, Türkiye’deki depremzedeler için bağış toplamayı amaçlayan sivil platform, 2023.
“Bilder-Plus” Kunstsupermarkt (Sanat Süpermarketi), Aussenstelle Kunst, Viyana, 2022.
“Dönüş”, disiplinlerarası karma sergi, Karl&Ein Sanat Galerisi, İstanbul, 2021.