Erdem Barışık

Erdem Barışık (d. 1993, İzmir) İzmir’de yaşıyor ve çalışıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı’ndan mezun olduktan sonra yine aynı bölümde yüksek lisansa devam etmektedir. Yüksek lisansta geleneksel çini motif ve kompozisyonlarını yeni teknik ve tasarım önerileri üzerine çalışmaktadır. Geleneksel Türk motifleriyle güncel modern tasarımlarla birleştirip yeni kompozisyonlar ve tekniklerle yaratıcı işler ortaya koymayı amaçlıyor. Böylece kişisel sorumluluk olarak gördüğü geçmişten izler taşıyan geleceğe uygun işler yaratacaktır.

Sanatçının Eserleri

Art Letters

İlgili Haberler

Sergi ve Etkinlikler

Amulet / Çini – Seramik Sergisi Pinturla, 2022

Z + Raporu Sergisi, İzmir, 2022

Mamut Art Project, İstila Serisi, 2020

Z + Raporu Sergisi, İzmir, 2018-2019