Ceylan Eşit

“Resimlerimde gerçeklik ve düş karşıtlığı içinde sezgilerini ön planda tutan figürlere odaklanıyorum. Şiirsel metinler ve hikâyeler beni etkiliyor. Mitoloji insanın özlemlerinin ve hayallerinin en eski ve zamansız, değişmeyen hikayeleri. Siren Adası, Efes Celsus Kütüphanesi ve Halikarnas Mozolesi’ni barındıran topraklarda büyürken, bu ölümsüz yer yüzü hikayeleri resimlerime ilham oluyor. Hayat içinde farklı sınavlardan geçen kişileri Odyseus’a benzetiyorum. Her kadının Artemis’in bereketli enerji kaynağından beslendiğini düşünüyorum. Bu toprakların doğada birbirleriyle karışıp, bütünleşmiş, karma ve arkaik yapısını, mitolojik, şamanik güç sembollerini Anadolu ve dünya tarihini oluşturan hikayeleri incelerken, şiirsel ve karma estetik bir yapı içinde bir resim dili oluşturuyorum. Figürlerin içinde ve etrafındaki desenler; figüratif, yer yer sürreel geçmişe göndermeler yapan semboller üzerinden birbiriyle bağ kuruyor.”

Sanatçının Eserleri

Art Letters

İlgili Haberler

Sergi ve Etkinlikler