Arzu Oto

Melez biçimlerdeki, tanıdık ya da tanımsız, organik ya da inorganik nesneler, değişim potansiyellerine göre kırılgan ya da şiddetli görünümler… 2017’de başlayan ve devam eden, tuval üzerine yağlı boya monokrom resimlerden oluşan Temas serisi; çeşitli bitki, organizma, melez canlı ve hayvan imgelerini bir araya getiriyor.

Ayrıca, seri çokluk içinde kendini arama ve bulma arzusu ile şekilleniyor. Bileşenlerini, formların çeşitliliği ve zenginliğini, beden ve deneyimle ilişkilendirerek oluşturduğu seride Arzu Oto ilişki halinde olmayı ve bu halin getirdiği dinamizmi kendilik deneyimine açık olma potansiyeli olarak ele alıyor. Benzer bir açıdan, Temas serisine antagonist ile diyaloğun sonuçları ve görünümleri olarak da bakılabileceği gibi, gerçekçi bir varoluş biçimiyle deneyim birikimini kucaklamaktan da söz edilebiliyor.

Queer kuram serinin hazırlığında sanatçının etkilendiği güncel yaklaşımlardan biri. Judith Butler’ın kendilik deneyimi olarak tarif ettiği sabit olmayan kimlik arayışını çok yaratıcı bulan Arzu Oto, sabit kimliklere itiraz eden, sınırlandırmalara direnen, değişim ve kendini gerçekleştirme arzusu içinde bir var olma biçiminin özgürleştirici yanını vurgulamak istiyor. Temas adındaki seri de esinini bu noktadaki arzu ve özgürlük potansiyellerinden alıyor.

Sanatçının Eserleri

Art Letters

İlgili Haberler

Sergi ve Etkinlikler