Ali Kanal: Eureka!

The Letter Art Gallery ve Werover iş birliğiyle, Ali Kanal’ın “Eureka” adlı heykel grubu temiz teknoloji merkezi Cleantech Hub binası önünde yerini aldı.  

The Letter Art Gallery’den çağdaş sanatçı Ali Kanal, robotik mühendislik firması Werover’ın komisyonuyla, “Eureka” ismini verdiği, baş kısımları büyük ampullerden oluşan ve bedenleri ahtapotu çağrıştıran üçlü bir heykel grubu yarattı.

Heykel grubu, robotik mühendislik firması Werover’ın atölyesinden çıkan atık endüstriyel materyellerin yanı sıra, sanatçının kendi atölyesinin çevresinden temin ettiği triger kayışı, park dubası, cnc, araba parçaları ve sokak lambası gibi birçok farklı atık malzemeden oluşuyor.

Heykele ismini veren “Eureka” kelimesi, antik Yunanca “heurēka” (εὕρηκα) kelimesinden türemiştir ve bilindiği gibi “Buldum!”, “Keşfettim!” anlamlarına geliyor. Arşimet’in suya atılan şekilsiz bir cismin ağırlığının, su hacminde yarattığı değişiklikle ölçülebileceğini keşfettiği ünlü hikayeden kaynağını alıyor. Heykel bu anlamda mühendislik alanını da kapsayan bir yaratıcılığa referans veriyor.

Heykel grubu, upcycling art, recycling art veya eko-sanat olarak da adlandırılan, geri dönüştürülmüş ya da atık malzemelerle yapılan sanat akımlarına dahil olarak değerlendirilebilir. Bu sanat akımları, israfı azaltmayı, doğayı korumayı ve sürdürülebilirliği desteklemenin yanı sıra, neyin sanat olabileceğine dair geleneksel fikirlere de meydan okur. İnsanlar çevre sorunları konusunda daha bilinçli hale geldikçe ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için yaratıcı çözümler aradıkça son yıllarda popülerlik kazanmışlardır. Genel hatlarıyla, geri dönüştürülmüş malzemelerle yapılan sanat, yalnızca estetik açıdan hoş olma potansiyeline sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda çevre sorunlarına yaratıcı çözümler bulma potansiyeli hakkında güçlü bir ifade işlevine sahiptir. İnsanlar çevre sorunları konusunda daha bilinçli hale geldikçe ve atıkları azaltmak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için yaratıcı çözümler aradıkça son yıllarda popülerlik kazanmıştır. Geri dönüştürülmüş malzemelerle yapılan sanat, yalnızca estetik açıdan hoş olma potansiyeline sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda çevre sorunlarına yaratıcı çözümler bulma potansiyeli hakkında güçlü bir ifade işlevi görür.

Yüksekliği yaklaşık üç metreyi bulan ve yapımı üç hafta süren heykel grubu, 2023’ün şubat ayında Cleantech Hub binası önündeki yerini aldı. “Eureka”, İşçiler cad. no. 143 Alsancak/İzmir adresinde yakından görülebilir.